Административни услуги

  Приемане и преместване на ученици Заявление за прием в ОУ "Стефан Пешев" (изтегли) Приемане на деца в първи клас Заявление за участие в класиране I клас (изтегли) Заявление за записване в I клас (изтегли) Издавнане на дубликати Признаване на документи от училища в чужбина Валидиране на компетентности