Актуална информация

За периода 16 - 22 март в ОУ "Стефан Пешев" са регистрирани 4 положителни случая на COVID 19 - 2-ма учители ЦДО и 2-ма учители начален етап. Един учител начален етап е под карантина заради болен близък. На всички отсъстващи учители са осигурени заместници. За периода под карантина са поставени 2 групи ЦДО и 1 паралелка начален етап (общо 59 ученици) заради контакти със заразени учители. Към 22 март под карантина са 13 ученици от 1 група ЦДО и 23-ма ученици от 1 паралелка.   Към 16 март в ОУ "Стефан Пешев" е регистрирани 1 положителен случаи на COVID 19 на учител ЦДО в начален етап. Учениците от групата да поставени под карантина. От разстояние в електронна среда до 19 март ще се обучават учениците от IV А и IV Б класове. 4-ма ученици са под карантина заради положителен близък.  Няма отсъстващи учители заради други заболявания. 1 служител от непедагогическия персонал е на болнично лечение. За съжаление, директорът на училището загуби живота си след кратко боледуване. ***** Към 8 март в ОУ "Стефан Пешев" е регистрирани 1 положителен случаи на COVID 19 на  педагогически персонал.. Един учител е под карантина заради болен близък.  На всички отсъстващи учители са осигурени заместници. Отсъства 1 служител от непедагогическия персонал, който е на болнично лечение. ***** Към 04 януари в ОУ "Стефан Пешев" е регистриран 1 положителен случай на  COVID 19 на учител от начален етап. Учениците не са поставени под карантина, тъй като не са имали контакт със заразения учител. Осигурен е заместкник. ***** Със Заповед на министъра на образованието от 30 ноември до 21 декември са преустановени присъствените занятия в училищата. С Наредба 10 за дейностите в училищното образование са  регламентирани дейностите по време на обучение от разстояние, както и  продължителността на учебните часове. Променен е графикът на учебните часове и тази промяна е отразена в седмичните разписания на паралелките за периода на неприсъствено обучение. Графика може да видите в седмичните разписания за периода, както и в сайта на училището. Променена е и  Наредба за приобщаващо образование - за периода на неприсъствено обучение се пишат отсъствия - при синхронно обучение, ако ученикът не присъства в часа; при несихронно - ако няма обратна връзка към учителя за извършваните дейности. Във връзка с неприсъственото обучение Ви информираме, че Дирекция социално подпомагане няма да изисква служебни бележки за отпускане на помощи за родители в неплатен отпуск за периода на неприсъственото обучение. ****** Към 23 ноември в ОУ "Стефан Пешев" е регистрирани 1 положителен случаи на COVID 19 на ученик от 7 клас. 19 деца са под карантина заради положителен близък. Няма регистрирани случаи на  COVID 19 на учители от училището. Един учител е с продължаващ болничен след Covid 19. Двама  учители са под карантина заради положителен близък. 3 - ма учители отсъстват поради друго заболяване. На всички отсъстващи учители са осигурени заместници. Отсъстват 2-ма служители от непедагогическия персонал - един с положителен резултат за Covid 19 и един под карантина заради положителен близък. Учениците от 7. А клас ще се обучават в електронна среда от разстояние до края на седмицата заради карантина на паралелката. За периода 24 - 27 ноември учебните часове ще бъдат с продължителност 35 минути за учениците от III- VII клас и 30 минути за учениците от  I и II. Със Заповед на министъра на образованието носенето на лични предпазни средства за лице е задължително: - за всичи в училище, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда - за всички ученици от 5. - 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и други учебни помещения; - в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки Пълният текст на  заповедта - тук На този етап училището продължава с присъствена форма на обучение, с изключение на учениците от карантинираната парелка. ***** Към 20 ноември в ОУ "Стефан Пешев" няма регистрирани положителни случаи на COVID 19 на ученици. 23 деца са под карантина заради положителен близък. Един  учител е с положителни резултат и е на домашно лечение. Двама са с продължаващ болничен след Covid 19. Двама  учители са под карантина заради положителен близък. 2 - ма учители отсъстват поради друго заболяване. На всички отсъстващи учители са осигурени заместници. Отсъстват 2-ма служители от непедагогическия персонал - един с положителен резултат за Covid 19 и един под карантина заради положителен близък. Със Заповед на министъра на образованието носенето на лични предпазни средства за лице е задължително: - за всичи в училище, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда - за всички ученици от 5. - 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и други учебни помещения.„; - в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки Пълният текст на  заповедта - тук На този етап училището продължава с присъствена форма на обучение. ***** Към 19 ноември в ОУ "Стефан Пешев" няма регистрирани положителни случаи на COVID 19 на ученици. 23 деца са под карантина заради положителен близък. Един  учител е с положителни резултат и е на домашно лечение. Двама са с продължаващ болничен след Covid 19. Двама  учители са под карантина заради положителен близък. 2 - ма учители отсъстват поради друго заболяване. На всички отсъстващи учители са осигурени заместници. Отсъстват 2-ма служители от непедагогическия персонал - един с положителен резултат за Covid 19 и един под карантина заради положителен близък. На този етап училището продължава с присъствена форма на обучение. ****** Към 18 ноември в ОУ "Стефан Пешев" няма регистрирани положителни случаи на COVID 19 на ученици. 16 деца са под карантина заради положителен близък. Един  учител е с положителни резултат и е на домашно лечение. Двама са с продължаващ болничен след Covid 19. Един учител е под карантина заради положителен близък. 2 - ма учители отсъстват поради друго заболяване. На всички отсъстващи учители са осигурени заместници. Отсъстват 2-ма служители от непедагогическия персонал - един с положителен резултат за Covid 19 и един под карантина заради положителен близък. На този етап училището продължава с присъствена форма на обучение. ***** Към 17 ноември в ОУ "Стефан Пешев" няма регистрирани положителни случаи на COVID 19 на ученици. 16 деца са под карантина заради положителен близък. Един  учител е с положителни резултат и е на домашно лечение. Двама са с продължаващ болничен след Covid 19. Един учител е под карантина заради положителен близък. 2 - ма учители отсъстват поради друго заболяване. На всички отсъстващи учители са осигурени заместници. Отсъстват 2-ма служители от непедагогическия персонал - един с положителен резултат за Covid 19 и един под карантина заради положителен близък. На този етап училището продължава с присъствена форма на обучение. ***** Към 16 ноември в ОУ "Стефан Пешев" няма регистрирани положителни случаи на COVID 19 на ученици. 17 деца са под карантина заради положителен близък. 3-ма учители са с положителни резултати и са на домашно лечение. Един учител е под карантина заради положителен близък. 3- ма учители отсъстват поради друго заболяване. На всички отсъстващи учители са осигурени заместници. Отсъстват 2-ма служители от непедагогическия персонал - един с положителен резултат за Covid 19 и един под карантина заради положителен близък. На този етап училището продължава с присъствена форма на обучение. ***** Към 13 ноември в ОУ "Стефан Пешев" няма регистрирани положителни случаи на COVID 19 на ученици. 16 деца са под карантина заради положителен близък. 4-ма учители са с положителни резултати и са на домашно лечение. 1 е под карантина заради положителен близък. Заради положителен случай на учител 1 паралелка е под карантина до 15 ноември. На всички отсъстващи учители са осигурени заместници. На този етап училището продължава с присъствена форма на обучение. ***** Към 12 ноември в ОУ "Стефан Пешев" няма регистрирани положителни случаи на COVID 19 на ученици. 20 деца са под карантина заради положителен близък. 4-ма учители са с положителни резултати и са на домашно лечение. 2-ма са под карантина заради положителен близък. Заради положителен случай на учител 1 паралелка е под карантина до 15 ноември. На всички отсъстащи учители са осигурени заместници. На този етап училището продължава с присъствена форма на обучение.