БДП

Концепция за възпитанието и обучението по БДП Най-добри практики в областта на БДП Система за организация и управление на дейностите, свързани с БДП Мателриали по БДП, поместени на интернет страницата на ДАБДП   -    https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya/ Учебно помагало "Основни пътни знаци" - достъпно в електронен вариант на интернет страницата на ДАБДП    -    https://www.sars.gov.bg/obuchenie/ Интерактивни уроци  на интернет страницата на ДАБДП  -  https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/