Заместник-директор

Заснемане5 ЕМИЛИЯ    НЕДЕЛЧЕВА

     Образование:  ШУ "Св. Константин Преславски"

     Специалност: Българска филология

    ІV ПКС

     тел.0887 316 452