Зелено училище в училище

За пореден път ОУ „Стефан Пешев” има повод за празнуване. Този път
училището спечели проект на тема: „ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ В УЧИЛИЩЕ – УЧЕНЕ
И ИГРА В ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА” от националната кампания „За чиста околна
среда – 2022 г.“ „Обичам природата – и аз участвам“, организиран от МОСВ и
ПУДООС.
С проектното си предложение училищният екип цели не само по-устойчива и
чиста околна среда, но и по-добро качество на живот, обучение и възпитание на
малките ученици. Обособяването на еко зона с фитнес уреди и зелена класна стая на
открито, реновиране на съществуващите пейки в училищния двор, създаване на зелен
кът във фоайето и коридорите, поддържан от учениците, са само част от задачите,
които сме си поставили. Чрез реализацията на проекта ще се опитаме да осмислим
взаимовръзката човек – природа като елемент от глобалната тема по Човекът и
природата „Човекът и здравословният начин на живот“, прилагайки изучените знания в
конкретиката на различни ситуации. Заниманията на открито ще засилят връзката
между учениците и средата и ще подобряват физическото здраве на подрастващите.
В рамките на първия етап от проекта са закупени и монтирани в двора на
училището фитнес уреди и пейки. В различните инициативи ще участват всички
ученици от II, III и IV класове на ОУ „Стефан Пешев”, техните родители, учители и
помощен персонал. Идеите и реализацията на дейностите ще имат проследимост и
дългосрочно развитие, а всяка следваща учебна година ще се включват и допълнителни
участници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.Задължителните полета са отбелязани с *

*