Математика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по математика

Класирани ученици за участие в областен кръг на олимпиадата по математика:

Йоан Николов Николов - IV клас

Деян Георгиев Стоев - IV клас

Тереза Искренова Митева - V клас

Лилия Петрова Криндова - VII клас