Кабинети

Материалната база на училището е модернизирана и отговаря на съвременните изисквания за обучение. Обзаведени са специализирани кабинети по информационни технологии, химия, физика, биология, история, география и музика. Училището разполага с информационно – компютърни технологии, които се използват в обучението на учениците за разширяване на техните знания и пълноценното опознаване на света.