Неприсъствено обучение

ИЗВНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ -. ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ! От 16 до 29 март учениците няма да посещават училище. От 16 март всички ние сме изправени пред огромно предизвикателство - да организираме и провеждаме обучение в елкетронна среда. Скъпи ученици, Оставането вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано за четене на книги, упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез електронния дневник, имейл, групи в социални мрежи и др. Наодяваме се да ви е интересно и лесно. Уважаеми родители, сигурни сме, че най-важно за Вас е здравето на Вашето дете и ще направите  всичко необходимо, за да се погрижите за това. Но разчитаме и на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да четат и да учат, макар и без да идват на училище. Разчитаме на Вас да ни съдействате, за да могат учениците да имат достъп до учебните ресурси, да изпълняват възложените им упражнения и задачи. Макар и от разстояние, общуването с учителите няма да бъде прекъсвано. Ние подготвяме  различни учебни материали, тестове, работни листове и ще намерим начин те да стигнат до децата. Всички издателства проявиха социална отговорност и осигуриха безплатен достъп до електронните си учебници. БНТ пуска образователни програми. Министерството на образованието и науката в близките дни ще ни предоствави още възможности. Когато отново се върнем в училище, ще направим всичко възможно да помогнем на всеки ученик. Положението наистина е извънредно -  ЗАЕДНО ще се справим!

Оставаме отговорни и с грижа за всяко дете!

Учителите от ОУ «Стефан Пешев»

Организация на неприсъственото обучение

Неприсъствено обучение - график