НП „Образователни маршрути“

НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“

Във връзка с НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“ ОУ“Стефан Пешев“ – Севлиево ще кандидатства за участие със сформирането на пет групи за провеждане на ученически екскурзии:

I група за ученици от III клас (за уч. 2022-2023 г. )

– три дни с две нощувки;

– 50 ученици, 5-ма ръководители и 1 медицинско лице;

– маршрут Севлиево – Враца – Челопек – вр. Околчица - Враца – Козлодуй – Севлиево;

– период на провеждане: 12.07. – 14.07.2023 г.

– посещение  на 6 обекта

* * * * * * * * * * * * * *

II група за ученици от V и VI клас (за уч. 2022-2023 г.)

– пет дни с четири нощувки;

– 40 ученици, 4-ма ръководители и 1 медицинско лице;

– маршрут Севлиево – Враца – Видин (хотел „Нептун“) – Белоградчик – п. Магурата – Видин - Севлиево

– период на провеждане: 26.07. – 30.07.2023 г.

– посещение на 8 обекта.

III група за ученици от IV клас (за уч. 2022-2023 г.)

– два дни с една  нощувка;

– 40 ученици, 4-ма ръководители и 1 медицинско лице;

– маршрут Севлиево – Копривщица –Севлиево

– период на провеждане: 10-11.08.2023 г.

– посещение на 4 обекта.

IV група за ученици от II а,в,г и III а клас (за уч. 2022-2023 г.)

– два дни с една  нощувка;

– 40 ученици, 4-ма ръководители и 1 медицинско лице;

– маршрут Севлиево – Арбанаси –Севлиево

– период на провеждане: 31.08 – 01.09.2023 г.

– посещение на 4 обекта.

V група за ученици от V и VI клас (за уч. 2022-2023 г.)

– три дни с две нощувки;

– 40 ученици, 4-ма ръководители и 1 медицинско лице;

– маршрут Севлиево – Русе –- Севлиево

– период на провеждане: 04-06.09.2023 г.

– посещение на 6 обекта.

Процедура за кандидатстване на учениците за участие в ученическите екскурзии

Процедура за кандидатстване на учениците за участие в ученическите екскурзии по Националната програма „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“:

– Подаване на заявление за участие – до 28. 06.2023 до 12:00 часа по един от следните начини:

– на място в училището – от 8,00 ч. до 17,00 ч

– по електронен път, но сканирано или графично изображение с попълнени всички реквизити и необходимите подписи на eлектронната поща на училището: info-700308@edu.mon.bg

При по-голям брой желаещи ученици ще бъдат приложени Критерии за подбор на учениците за участие.

След събиране на заявленията и определяне на участниците ОУ „Стефан Пешев" ще кандидатства за участие в НП „България – образователни маршрути“ 2023 г. Във формуляра се посочват и имената на участващите ученици, по тази причина се изисква събиране на заявления от учениците, преди одобрение от Министерство на образованието и науката.

Провеждането на екскурзиите се осъществява след одобрение от Министерство на образованието и науката. 7 дни след подаване на формуляра ще получим отговор.

Приложения: