Обучение в електронна среда от разстояние 2020/2021

Със Заповед на министъра на образованието от 30 ноември до 21 декември са преустановени присъствените занятия в училищата. С Наредба 10 за дейностите в училищното образование са  регламентирани дейностите по време на обучение от разстояние, както и  продължителността на учебните часове. Променен е графикът на учебните часове и тази промяна е отразена в седмичните разписания на паралелките за периода на неприсъствено обучение. Графика може да видите в седмичните разписания за периода, както и в сайта на училището. Променена е и  Наредба за приобщаващо образование - за периода на неприсъствено обучение се пишат отсъствия - при синхронно обучение, ако ученикът не присъства в часа; при несихронно - ако няма обратна връзка към учителя за извършваните дейности. Дирекция социално подпомагане няма да изисква служебни бележки за отпускане на помощи за родители в неплатен отпуск за периода на неприсъственото обучение. С надежда, че обучението от разстояние ще бъде за кратко време, и с най-искрени пожелания за здраве! Заповед обучение от разстояние График неприсъствено обучение