ОУ „Стефан Пешев“, ул. „Кирил и Методий“

В сградата на ул. „Кирил и Методи“ /бившето НУ „Св. Св. Кирил и Методий“/ има 12 класни стаи, компютърен кабинет, лекарски кабинет, административни помещения, столова и физкултурен салон. В сградата се обучават учениците 12 паралелки от II, III и IV класове.