Още веднъж за приемствеността

  Инициатива „Отворени врати на РИО - Габрово, SAM_5414 в партньорство с II ОУ „Стефан Пешев” – гр. Севлиево, се  проведе на 23.02-2015 г. Темата на откритата педагогическа практика  „Приемственост в обучението IV -  V клас се реализира с  открит урок по литература в IV б клас от г-жа Бистра  Здравкова. По интересен и модерен начин  г–жа Здравкова  демонстрира иновативни методи, похвати и подходи при  четене с разбиране  в обучението  по литература - ІV клас.  Урокът се превърна в един малък празник за четвъртокласниците, които работиха активно и демонстрираха умения и отношения като ценностни ориентации, оценъчни съждения и емоции, насочени към богатството на литературата, фолклора и ползата от мултикултурност. Гости на проявата бяха  г-жа Рена  Илиева – старши експерт начално образование в РИО  – гр. Габрово и  преподаватели по български език и литература в ІV и в V клас от училищата на община Севлиево.    

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.Задължителните полета са отбелязани с *

*