След VII клас

Важно е да знаете:
  • Класирането се извършва в четири етапа;
  • Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания;
  • За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище;
  • Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране;
Балът е сбор от:
  • Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира или удвояване на двата резултата от националното външно оценяване, или утрояване на един от резултатите от националното външно оценяване;
  • Оценките по два предмета, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
  • Балообразуващите учебни предмети по се определят с решение на педагогическия съвет на приемащото училище
Скала за преобразуване на оценките в точки: Скала

Как можете да кандидатствате:

  • По електронен път на сайта infopriem.mon.bg  - Необходими са вх.№ и 10-знаков код за достъп (от служебната бележка, която сте получили преди НВО).
  • Подаване на заявление  в ОУ „Стефан Пешев“ - За подаване на заявлението е необходимо присъствието  на ученик и на родител.
Необходими документи:  Ако кандидатсвате онлайн, заявлението се попълва в платформата; Ако кандидатствате на място, заявлението съшо се попълва в платформата от служебно лице. Необходимо е да носите същата служебна бележка за явяване на НВО. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС НАРЕДБА 10_за организация на дейностите в училищното образование НАРЕДБА_11_за оценяване на резултатите на учениците Вижте още: https://ruo-gabrovo.org/vazhno/priem-2021-2022-v-vii-klas