Директор

136047642_852597342197737_8165668715234491242_n

     ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА

     Образование:  ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий“

     Специалност: Начална училищна педагогика

     Специализация: Педагогически технологии

     ІІ ПКС

     тел.0888 964 936