Директор

ЕМИЛИЯ    НЕДЕЛЧЕВА

Образование:  ШУ "Св. Константин Преславски"

Специалност: Българска филология

ІV ПКС

     тел.0887 316 452