Училище

ИЗ ЛЕТОПИСНАТА КНИГА НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН ПЕШЕВ” СЕВЛИЕВО 1962/1963 учебна годинаIMG_28601 Строителството на училищната сграда започна през 1959г. и се извърши на два основни етапа. Първоначално се построи западното крило на сградата, а непосредствено след това, през 1961/1962г. – източното. Строителството се финансираше със средствата от самооблагането на гражданите, така също и с държавни средства. До завършването на второто крило на зданието, готовите помещения се използваха временно за общежитие на Машинно-тракторното училище и за детските полудневни към началното училище „Абаджийско”. Официалното откриване на училищната сграда стана на 15 септември 1962 година. ….. През учебната  1962/63 година в училището учиха 1039 ученици, разпределени в 27 паралелки – 11 в началната степен и 16 – в средната. Учениците на тогавашното училище „Абаджийско” преминаха изцяло в новооткритото, а прогимназиалната степен се образува от разделянето на прогимназията „Христо Ботев”, която прие названието Първо основно училище „Христо Ботев”. Директор на училището е Теофан Генов Генков. Учебна 1964/1965 година ….. Още от началото на годината училището прие името на Стефан Иванов Пешев. На 2 ноември, в деня на 110 годишнината от рождението му, бе чествуван първият патронен празник на училището. Това беше най-големият празник до тогава за учениците. В навечерието на празника учениците посетиха лобното място на патрона, издириха песни за него и другарите му. Срещу празника се проведе тържествена проверка на площада. През 1889 г.- 1891 г. в град Севлиево на ул. „Мара Гидик” е построено едноетажно училище наречено Абаджийско, защото е направено със средствата на абаджийския еснаф Днес двете сгради са обединени в една кауза, а именно начално училище за обучение на ученици в основни знания. Повече информация можете да откриете в подразделите.