Абаджийско училище

ab_ushte        През 1889 г.- 1891 г. в град Севлиево на ул. „Мара Гидик” е построено едноетажно училище, наречено Абаджийско, защото е направено със средствата на абаджийския еснаф /органи-зация на шивачите на горни дрехи от дебел вълнен плат – аба/. Имало е 6 класни стаи, голям двор и градина. За известен  период  е престанало да бъде място на обучение. Днес Абаджийското училище е част от сградния фонд на Второ основно училище „Стефан Пешев”. Там учат втори и трети клас от началната степен. През лятото на 2006 г. е направен ремонт на сградата. По предложение на Ива Русинова, преподавател в детската школа по изобразително изкуство към читалище „Развитие”, стените на коридора са украсени с детски рисунки. Средствата за материалите са осигурени от Училищното настоятелство, а стенописите са дело на малките ученици. Така през пролетта на 2007 г. Абаджийското училище е първото в града, което със своите стенописи, направени от деца, се превърна в желана територия на ученика. 65309_1378401545715420_1048903053_n 988242_1378401399048768_1611537843_n От 2016 година сградата вече не принадлежи на ОУ "Стефан Пешев"