Учителите в I клас – 2024/2025 учебна година

Боряна Ботева - старши учител
Кристина Пътева - старши учител
Милена Тотева - старши учител
Станимира Матева - старши учител