Месечен архив: февруари 2015

Още веднъж за приемствеността

  Инициатива „Отворени врати на РИО - Габрово,  в партньорство с II ОУ „Стефан Пешев” – гр. Севлиево, се  проведе на 23.02-2015 г. Темата на откритата педагогическа практика  „Приемственост в обучението IV -  V клас се реализира с  открит урок по литература в IV б клас от г-жа Бистра  Здравкова. По интересен и модерен начин  г–жа Здравкова  демонстрира иновативни методи, похвати ...

Продължава »

Стефан Банков – He can do it!

Стефан Банков от VІІ а клас спечели І място на областното състезание по английски език I can do it. Състезанието е организирано от Образователен център "Нов век" - гр. Габрово, а Стефан е първи от 55 участници от областта!

Продължава »