Заместник-директор

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА

Образование:  ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

Специализация: Педагогически технологии

    ІI ПКС

 тел.0888 964 936