Библиотека

На разположение на нашите ученици е и библиотека с богат фонд, задоволяващ интереса на читателите. По всяко време в рамките на обучителния период може да се заема научно-популярна, образователна и развлекателна литература, необходима за обогатяване на интелектуалното развитие на децата.