Прием I клас – учебна 2024/2025 година

Уважаеми родители,

            ОУ „Стефан Пешев“ – гр. Севлиево е с амбицията учениците да получат отлична  подготовка, да станат знаещи, можещи, мислещи, творчески личности.

          Децата са нашата радост и богатство. Затова ние ще ги пазим така, както се пази безценно съкровище и ще ги учим на знания - нашият прозорец към света.

           Учителите знаем колко е важно трепетите на първокласниците да бъдат обградени с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се, професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

          Защо да изберете нас?

  • Ние сме  училище с традиции и бъдеще
  • Ние сме екип от високо квалифицирани специалисти, доказали своя професионализъм и отдаденост - учители начален етап и учители целодневно обучение, психолог, педагогически съветник, ресурсен учител
  • При нас децата получават качествено образование, грижа и подкрепа за всяко дете
  • Ние организираме целодневно обучение, занимания по интереси, празници и тържества, екскурзии и училища сред природата, лятна занималня, спортни дейности
  • Разполагаме с материална база, която дава възможност за пълноценен учебно-възпитателен процес - уютни класни стаи,    четири компютърни кабинета, ресурсен кабинет, специализирани кабинети по учебни предмети, физкултурни салони, обновени училищни столови и в двете сгради на училището
  • В първи клас децата учат в основната сграда, като класните стаи са в самостоятелен коридор на първия етаж, а то  II до IV в самостоятелна сграда
  • Разполагаме с два медицински кабинета, за здравето на децата се грижат две медицински лица