Прием

Приемът в Основно училище “Стефан Пешев” се извършва съгласно разпоредбите на Министерството на образованието. Записванията за всяка учебна година са на общо основание. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 1) Заявление до директора /по образец/ 2) Удостоверение за раждане /копие и оригинал за сравнение/ 3) Свидетелство за завършена подготвителна група или подготвителен клас – оригинал /за първи клас/ 4) Свидетелство за завършен IV клас – оригинал /за пети клас/   Заповед за прием 1 клас Обучението се извършва в общообразователни паралелки. Те дават богата обща култура, трайност и задълбоченост на знанията,формиране на нравствени ценности и гражданско поведение Днес се гордеем с постиженията на учениците си, които покоряват върховете на различните науки и печелят признание и награди. Те са благодарността за учителския труд,DSC01146 „цветето”, което получаваме, освен в началото и края на учебната година .