Прогимназиален етап

В  ОУ "Стефан Пешев" работи високо квалифициран екип от преподаватели, всички с висше образование. От 56 педагогически специалисти 49 са с образователна степен магистър и 7 са бакалври. Преподавателите в училище непрекъснато работят за повишаване на квалификацията си, тъй като това гарантира високо качество на обучението.  9 учители са защитили ІІ клас-квалификация, 1 – ІІІ ПКС, 2-ма – ІV и 2-ма V ПКС.  

Бистра Студенкова - главен учител - Български език и литература
Недка Мичева - старши учител - Български език и литература
Снежана Нанкова - старши учител - Български език и литература

Полина Ганчева - учител - Български език и литература
Даниел Петков - старши учител - Английски език
Петя Мичева - учител - Английски език
Вяра Райнова - главен учител - Математика и информационни технологии
Калинка Гатева - старши учител -
Математика и информационни технологии
Полина Геловска - старши учител -
Математика и информационни технологии
Виолета Иванова - старши учител -
Математика и информационни технологии
Татяна Захариева - старши учител - Физика и
Химия

Мариета Иванова - старши учител - Биология


Виолета Кунчева - старши учител - География и икономика
Вилхем Николов - старши учител - История и цивилизация
Петя Скорчева - старши учител - Изобразително изкуство, технологии и предприемачество
Веселина Йорданова - учител - Физическо възпитание и спорт
Гергана Стоянова - учител - Физическо възпитание и спорт
Рени Ковачева - старши учител - Изобразително изкуство
Димитър Косташки - старши учител - Химия